Udział członkowski /wpisowe/                                     -   4 000,00 zł

 

CENY  WODY

 

Opis NETTO BRUTTO

woda na cele socjalno bytowe dla odbiorców indywidualnych, Urząd Gminy, OSP,

szkoły i przedszkola

 

3,70 zł/m3 3,99 zł/m3

instytucje użyteczności publicznej

 

4,50 zł/m3 4,86 zł/m3

działalność gospodarcza

 

5,80 zł/m3 6,26 zł/m3

miesięczna opłata stała

 

11,00 zł/mc 11,88 zł/mc

woda pobierana z hydrantu

 

15,00 zł/m3 16,20 zł/m3

demontaż wodomierza na zimę, lub zakręcenie zasuwy na okres zimowy

 

80 zł 86,40 zł

 


* do cen wody netto należy doliczy podatek Vat w wysokości 8 %